دیباچه
سپاس خداوند عالم و توانا را که موجبات این فرصت گرانقدر را فراهم آورد تا شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران با حضور ارزشمند محققان، متخصصان، کارشناسان و دانشجویان در دانشگاه شیراز برگزار شود. بی شک بهره مندی حداکثر از دانش زمین شناسی و هم اندیشی محققین زمین شناسی از اهداف این همایش می باشد. این همایش محلی برای ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی در شاخه های مختلف علوم زمین کشور بوده که به همت پژوهشگران بطور چشمگیری امروزه در حال گسترش می باشد.
فراخوان مقالات کنفرانس از اردیبهشت ماه سال 1391 آغاز و تا پایان تیر ماه سال 1391، تعداد 900 مقاله به دبیرخانه بخش علوم زمین دانشگاه شیراز ارسال گردید و از محققین مجرب به منظور بررسی و داوری مقالات دعوت به عمل آمد. این مقالات برای 127 داور ارسال گردید و طبق نظرات داوران در نهایت 200 مقاله به صورت شفاهی و 350 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شد. به منظور ارتقاء کیفیت همایش، کمیته اجرایی همایش علاوه بر ارائه مقالات، تعدادی کارگاه آموزشی و بازدیدهای علمی برپا نموده است.
در پایان ضروری است از زحمات کلیه دست اندرکاران برگزاری این همایش تشکر و قدردانی گردد چراکه برپایی شانزدهمین همایش زمین شناسی حاصل زحمات تمامی این عزیزان است که در بخش های مختلف اجرایی از قبیل داوری امور اجرایی، ارائه مقالات، برپایی کارگاه ها و سفرهای علمی و حمایت مالی نقش بسزایی داشته اند و انتشار این فشرده مقالات بدون مساعدت این عزیزان میسر نمی گردید.
دکتر محمدعلی رجب زاده
دبیر همایش
»»  طراحی و اجرا : همایش نگار